Control d'accessos

El personal de control d'accés és la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais d'espectacles musicals o activitats recreatives. Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han d'assistir a cursos de formació impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves que aquest centre realitzi en els termes i condicions que s'estableixen en l'annex V del Decret 1122 / 2010 de 31 d'agost (d'acord amb la Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació administrativa).

Aquests cursos es realitzen segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquesta formació pot ser impartida pel centre interessat que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. En la comunicació s'ha d'acreditar que el mateix està degudament habilitat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i justificar el compliment dels requisits exigits.

Contacte

C/ Escipión 36-38 BIS Local 2B, Planta Baixa - 08023 Barcelona
Telf: 93 418 50 73
Fax: 93 212 35 84
nightman@nightmangrew.com
Horari d'oficina:
09:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00
NIGHTMAN GREW SL.

Empreses col·laboradores
  • Delegat de protecció de dades: rgpd@nightmangrew.com

  • Copyright © Nightman Grew. Tots els dret reservats.

    Si continues utilitzant aquest lloc, acceptes l'ús de les cookies. Més informació.