Termes i condicions

Clàusula d'informació sobre el tractament de dades als remitents de Currículum Vitae

La informació que ens facilita quedarà recollida en un fitxer el responsable del qual és NIGHTMAN Grew, S.L. per tal d'avaluar la seva candidatura en cas que en un futur sorgeixi alguna vacant que s'ajusti a les seves característiques. Vostè té dret a accedir a la informació, a rectificar-la o a cancel·lar-posant-se en contacte amb nosaltres [CARRER Escipió, 36 LOCAL 2B - 08026 BARCELONA / 934.185.073].

L'informem que, passat un període de sis mesos des de la recepció del seu currículum, llevat que s'hagi produït anteriorment expressa declaració de cancel·lació per la seva banda, procedirem d'ofici i de forma automàtica a cancel·lar les seves dades del fitxer en qüestió.

NIGHTMAN Grew, S.L., garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la L.O. 15/1999, queda vostè. Informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats, i al tractament automatitzat dels mateixos per NIGHTMAN Grew, S.L., amb finalitats estadístiques i de comunicació relacionats amb l'activitat de l'empresa, incloent les comunicacions comercials electròniques a l'efecte de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació.

Igualment, d'acord amb la legislació vigent, li comuniquem que el subministrament de les seves dades és voluntari.

Així mateix l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició posant-se en contacte per escrit i / o E-MAIL amb NIGHTMAN Grew, S.L. [CARRER Escipió, 36 LOCAL 2B - 08023 BARCELONA / rgpd@nightmangrew.com]

Contacte

C/ Escipión 36-38 BIS Local 2B, Planta Baixa - 08023 Barcelona
Telf: 93 418 50 73
Fax: 93 212 35 84
nightman@nightmangrew.com
Horari d'oficina:
09:00 a 14:00 / 16:00 a 19:00
NIGHTMAN GREW SL.

Empreses col·laboradores




  • Delegat de protecció de dades: rgpd@nightmangrew.com

  • Copyright © Nightman Grew. Tots els dret reservats.

    Si continues utilitzant aquest lloc, acceptes l'ús de les cookies. Més informació.